Az apicomplexan paraziták szerkezete - studytours.hu

Az apicomplexan paraziták szerkezete

az apicomplexan paraziták szerkezete

Orvosi kémia Absztrakt A kinolon-dekokinátot a baromfi kokcidiózisát okozó paraziták kezelésére szolgáló takarmányokkal együtt adják be. A gyógyszerfejlesztés szempontjából azonban a biológiai aktivitást gyakran nem megfelelően kihasználják a gyenge fizikai-kémiai tulajdonságok miatt.

Tartalomjegyzék

Itt a dekokinátot N- alkil-kinolon-amidokká alakítjuk át, amelyek a dekokinát ellenére aktívak a tuberkulózis baktérium ellen, melynek MIC 90 értéke 1,64 µM, és a az apicomplexan paraziták szerkezete O- karbamátok, amelyek aktívak az apikomplexán paraziták ellen, amelyek malária, toxoplazmózist és neosporózis, a legjobb származék esetén 0, 32—1, 5 nM ICso-értékekkel.

A TB-aktív amidokra egyedülállóan a sejtfal homoeosztázisának megszakítása egy célpontként azonosítható.

szem paraziták belfereg kapszula

A legaktívabb származékok szerkezetét NMR spektroszkópiával és röntgensugár-kristályosítással határozzuk meg. A decoquinát dekil oldalláncát nem tartalmazó analógok inaktívak. Bevezetés A tuberkulózis TB okozta halálesetek, amelyeket főként a Mycobacterium tuberculosis Mtb okoz, most meghaladják bármely más fertőző betegségét: ban 10, 4 millió eset és 1, 3 millió haláleset volt 1. A az apicomplexan paraziták szerkezete kezelési sémák nem megfelelő betartása rezisztens Mtb törzsek kialakulásához vezetett, melyek a 2, 3- tól a teljesen gyógyszer-rezisztens TB 4, 5 -ig terjedtek.

Ez a szempont a toxicitásokkal és a jelenlegi TB-gyógyszerek használatával kapcsolatos hosszú távú kezelési rendekkel együtt 6, 7 jelzi, hogy az új gyógyszerekre sürgősen szükség van 8, 9. Bár az elmúlt években csökkent a mortalitás 10, a jelenlegi gyógyszerekkel szemben rezisztens paraziták terjedése, különösen az artemizininek, különösen problematikus Délkelet-Ázsiában 10, 11, Így az új gyógyszerkombinációkra helyezzük a hangsúlyt, amelyek az aszeksuális vérplazmákon kívül a szexuálisan differenciált gametocitákra is hatással vannak.

Az apicomplexan paraziták közül az egyik legelterjedtebb a Toxoplasma gondii Tgamely megfertőzi mind az embereket, mind az állatfajokat, beleértve az állatokat A Tg jelentős gazdasági hatással jár, és a toxoplazmás encephalitis, különösen az immunhiányos betegeknél, valamint a szem- és tüdőbetegségek a legsúlyosabb klinikai tünetek. A szulfonamidokat és pirimetamint vagy más antimikrobiális szereket tartalmazó kombinált terápiákon alapuló jelenlegi kezelések gyakran káros mellékhatásokkal járnak.

Így jobb gyógyszerekre van szükség A Neospora caninum Nc szorosan kapcsolódik a Tg-hezés az abortusz és a szarvasmarhák fő oka. Jelentős állat-egészségügyi és gazdasági hatása van, de az emberi fertőzésről eddig nem számoltak be.

az apicomplexan paraziták szerkezete

Nincs forgalomba hozott gyógyszer vagy vakcina Az utolsó, a kinolonokra 1. A kinolonok klinikailag használatosak a TB és más fertőző betegségek ellen, 19 amelyek közül a legjelentősebb a fluorokinolonok, pl. A ciprofloxacin 1. A kinolonok maláriaellenes hatása az apicomplexan paraziták szerkezete ismert Az újabb vegyületek 22, 23, 24 fokozott hatékonysággal rendelkeznek, beleértve tojások helmintjai ELQat is 1.

A kinolonok a Tg 26 elleni aktivitásokat is mutatják, és itt az újabb vegyületek, például az ELQ 1. Biológiailag aktív kinolonok. A 4 1 H -kinolon 1 állvány, a TB A dekokinát 2 Mtb elleni aktivitása nincs rögzítve, de aktív a malária ref. A kinolonok in vitro MtbPf és Tg az apicomplexan paraziták szerkezete aktivitását adjuk meg.

A DQ a Tg 32 ellen aktív, ahol más 25 kinolonokhoz hasonlóan hatással van a citokróm bc komplexre.

Az apicomplexan paraziták szerkezete

A fizikai-kémiai tulajdonságokat javító csoportok csatolásával összességében javítani kell a DQ gyógyszerszerűségét. Ugyanakkor figyelmet fordítunk arra is, hogy a TB esetében a DQ-sablon vonzó, mivel a lipofil decil-oldalláncnak fokoznia kell a passzív diffúziót az Mtb mikolsav-sejtfalán keresztül, és a 33, es kezelési rendek rövidítése szempontjából jelentősen hozzájárulhat a penetrációhoz.

Amennyire tudjuk, a DQ aktivitása az Mtb ellen nem került rögzítésre. Itt leírjuk az etilészter egység DQ-ban történő átalakítását polárisabb alkoxi-észterekké és kevésbé könnyen metabolizálható 16, 36, 37, amidokká, és csoportokat csatolunk a kinolonmaghoz N-1 vagy Oen.

az apicomplexan paraziták szerkezete biztonságos féreg gyógyszer a megelőzés érdekében

Az utóbbi esetben a karbamát-származékokra összpontosítunk: a karbamátok szerepe a gyógyszerek biohasznosulásának fokozásában 39, Végül, a decilcsoport hatásosságának értékelésére, analógokat is készítünk, amelyeknek nincs ilyen lipofil oldallánca. A vegyületeket Mtb-vel szemben in vitro vizsgáljuk, és a PfPbTg és Nc apikomplexán parazitákat, valamint a citotoxicitást humán magzati tüdő fibroblaszt sejtvonalhoz viszonyítjuk.

Kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban

Eredmények Dekokinát kémiai derivatizációja A Számú DQ-származékok előállítási eljárásait a 2. Bár a DQ viszonylag savas pKa 9, 81különféle bázikus alkil-aminokkal végzett aminolízis előrehaladtával a 3 - 10 amidok i.

Terjedésük vízzel ivóvíz, uszodai víz, természetes vizek gyakoribb, mint élelmiszerekkel, az utóbbi módon többnyire a megtámadott háziállatok húsa fertőz.

A nem aktivált alkil-halogenidek SN2-folyamaton keresztül reagálnak a DQ 4-piridon-rendszeréből származó ambident nukleofillal 3. A dekokinátból származó származékok 2. A DQ 2 -ben lévő 4-piridonrendszer deprotonálása generálja a piridon-anionot, amely ambíciós nukleofilként N-1 vagy Oen keresztül reagálhat.

Az SN2-reaktív elektrofilek 1 ° alkil-halogenidjeire R'X, az alacsonyabb aktiválási szabad energiák az Nnél az N- 1-alkilpiridonhoz vezető reakcióhoz kapcsolódnak lásd a A 41, 42 Sreaktív alkil-halogenidek és a 43 -as addíciós eliminációval reagáló acil-halogenidek esetében a 4-piridon-anion 3.

Útvonal a 2. A DQ metoxi-etanollal történő átészterezésével iv. Ábra a 2.

Élelmiszer-mikrobiológia

Útvonal a 23 és 24 kinolin-karbamátokat kapta. Végül a DQ-t aminolízisnek vetettük alá, és az amidokat karbamoil-kloridokkal és DBU-val kezeltük a kinolin-karbamátok előállítására. A az apicomplexan paraziták szerkezete oldalláncot nem tartalmazó analógok esetében az anilin, a 4-klór-anilin és a 3, 4-dimetoxi-anilin mindegyike dietil-etoxi-metilén- malonáttal kondenzálódott, és az akrilamid-köztitermék 44, 45, 46 -ra ciklizált.

Az aminolízis után a 28 - 33 termékeket kaptuk 4. DQ láncban rövidített amid analógok: v. Dietil-etoxi-metilén-malonát, acetonitrilaz apicomplexan paraziták szerkezete, 10 óra; vi.

az apicomplexan paraziták szerkezete

Eaton reagens, N2, 70 ° C, 10 óra; i. Bár ehhez a rendszerhez a 2D-NMR-spektroszkópiát alkalmazták 47, 48, a DQ-származékok szerkezeti hozzárendelése jelentősen komplikálódik a telített deciloxi-oldalláncgal. Így a 16 N- etil-DQ-amidot 4b.

Navigációs menü

Ábra és a 22 az apicomplexan paraziták szerkezete 2. A módszereket együttesen részletesen tárgyaljuk a Kiegészítő módszerekben és a H és a 13C kémiai eltolódásokban és a os és es vegyületekhez való hozzárendelések az 1.

Az összes vegyület szerkezetét nagy felbontású tömegspektrometriával is igazolták. A spektroszkópiai adatok, beleértve a nagy felbontású tömegspektrometriás adatokat, teljes részleteit a Kiegészítő módszerek adják. Röntgenkrisztallográfia A feltételezett biológiai célokkal kapcsolatos esetleges molekuláris modellezéshez szükséges strukturális bizonyítékok és információk megszerzéséhez a os DQ-amid és a 22 kinolin-karbamát kristályos mintáit röntgenszerkezet meghatározásához kerestük.

A 16 amid kristálynövekedési körülményeit végül a hexán oldószerrétegének szobahőmérsékleten telített aceton-oldatba történő diffúziójával határoztuk meg, ahol finom színtelen tűszerű kristályokat kaptunk.

Bár a es karbamát könnyen átkristályosodott protikus oldószerekből, például etanolból, nem lehetett elég nagy kristálymintákat beszerezni rétegezési módszerekkel vagy szabályozott bepárlással oldószergőz-diffúzió útján, bár mikrokristályos mintát állítottunk elő az etil-acetátból az utóbbi módon.

Egy, a 0, 35 × 0, 06 × 0, 02 mm-es mérettel rendelkező, 16 tűs mintadarabot Paratone-ban merítettünk, és egy Rigaku-Oxford Diffrakciós Supernova diffraktométeren Cryoloop-ba szereltük, amely réz mikro-forrás és Atlas detektor volt.

A os szerkezetet 5. A kinolonegységnek mind a négy szubsztituense a molekuláris síkban van elhelyezve. Ez az N 33 H amidot orientációban helyezi el, hogy gyenge kezdeti intramolekuláris hidrogénkötést hozzon létre az O 4 -vel. Az O 39 -H függő alkohol intermolekuláris hidrogénkötést képez egy szomszédos molekula O 4 -ével, amely az a -axis mentén eltolódik.

Élelmiszer-mikrobiológia | Digitális Tankönyvtár

A decilcsoportnak rendszeres all-trans-torziós elrendezése van, és ez a molekuláris csomagolásban a szimmetriával fordított szomszédokhoz igazodik ahhoz, hogy az egyértelműen antiparallel decil láncok hatékony csomagolását biztosítsák 5.

A röntgensugár-módszerek és a strukturális összefoglaló részleteit a Kiegészítő módszerek és a 3.

  • Anafilaxia Paul Chek paraziták
  • Eukarióták – Wikipédia
  • Hatások a kettőspont méregtelenítő Az ún.
  • Az apicomplexan paraziták szerkezete Nem élhetünk enzimek nélkül - Dr.
  • A legjobb helmint tabletták az emberekben
  • Az apicomplexan paraziták szerkezete - studytours.hu

A CIF-fájlok megjelennek a kiegészítő adatokban 1. A 16 vegyület szerkezetének röntgenkristályos meghatározása.

Teljes méretű kép A tuberkulózis elleni fellépés és az előzetes cselekvési mechanizmus A vegyületeket a Mycobacterium tuberculosis Mtb H37Rv :: gfp-vel szemben ellenőriztükamely a zöld fluoreszcens fehérjét GFP konstitutívan expresszálja egy táptalaj mikrodilúciós vizsgálatban, referenciaként rifampicinnel.

az apicomplexan paraziták szerkezete hookworm hookworm

Amint az előzőekben részletesen ismertettük, 52 vizsgálatokat végeztünk a glicerin-alapú GAST-Fe közegben. Az adatok az 1. A DQ inaktív volt az Mtb ellen. Ezzel ellentétben a 21 származék antimikobakteriális aktivitást mutatott, a leghatékonyabbak a N- etil-DQ-amidok 2. A 16 általános a legnagyobb méretű férgek vegyület N- propil-csoportja és a többi N- propil-kinolon kevésbé volt aktív, és a kinolin-karbamátok még kevésbé, a 22 kinolin-etil-észter karbamát nél nagyobb mint 99 μM MIC et mutatott.

Az utóbbi vegyületekben az etil-észter és az amid helyettesítése viszonylag jó anti- Mtb aktivitást eredményezett: a kinolin-amid-karbamát ös MIC-je 4, 89 μM volt. Figyelemre méltó kontrasztban a 30— Analógok, ahol a DQ etoxi- és decil-oxi-láncai kevésbé terjedelmes egységekkel lettek kicserélve 4.

Élősködők (12E) Hamarosan a mozikban! férgek gyorsan

A dekokinát-származékok többsége alacsony vagy mérsékelt citotoxicitást mutatott a normális humán magzati tüdő fibroblaszt WI sejtvonalhoz képest, ahol az ICso-értékek nagyobbak, mint 30 µM 1.

Teljes méretű asztal A Vegyületet olyan vizsgálatokban teszteltük, amelyek célja a potenciális célpont korai jelzése.

Az első egy M-et használ. Nem észleltünk túlérzékenységet, amikor a cydKO-mutánst 15—es tesztben vizsgáltuk. Hasonlóképpen nem észleltünk MIC eltolódást, amikor a vegyületeket a cckBB as kiegészítő AlaThr pontmutációval rendelkező cydKO- mutáns származékával szemben teszteltük, és támogattuk azt az elképzelést, hogy a QcrB nem képezi az elsődleges célpontot.

Ezeket az eredményeket a 16 általános képletű vegyülethez igazoltuk az XF96 extracelluláris áramláselemző 56 alkalmazásával, amelyben az oxigénfogyasztási sebesség OCR változása egy vegyület bakteriális tenyészetekhez történő hozzáadását követően három különböző koncentrációban határozható az apicomplexan paraziták szerkezete.

Nevezetesen, a os kezelés után nem figyeltek meg szignifikáns változást az apicomplexan paraziták szerkezete OCR-ben, és megerősítette azt a gondolatot, hogy a QcrB nem az elsődleges cél kiegészítő módszerek és kiegészítő ábra 1. A biolumineszcencia riporter vizsgálatokat 57 alkalmaztuk annak megállapítására, hogy a 15— Vegyületek megzavarják-e a sejtfal homoeostasisát vagy genotoxikusak az Mtb-ben.

Ez azt jelzi, hogy a sejtfal metabolizmusának egyik aspektusa az elsődleges cél. Érdekes módon azonban a 7.

Biológiai kislexikon Élettani funkciója: - külvilág károsító hatásával szembeni védekezés, - küls környezeti ingerek felvétele, - gázcsere, - bomlástermékek eltávolítása, - h szabályozás, - h szigetelés. Függelékei a helyváltoztatást, szaporodást és ivadékgondozást segítik. Jellegzetes képletek: - sz rök, - serték, - mirigyek. Vázrendszer skeleton A vázrendszer skeleton a szervezet szilárdabb anyagú alkotója, amelynek feladata az egyes szervek vagy a test egészének támasztása, védelme, a mozgástevékenység segítése.